Pjetër Bogdani - Thënie


Njeriu… duhet të
sillet për dobi
të shpirtit të
vet e të popullit.

Foto katrore

Format Story