Charles Bukowski - Thënie


Feja përshtatet
mirë me spitalet.
Zoti gëzon
njëfarë respekti
në vende të tilla.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023