Henri Barbusse - Thënie


Vështrimet
ngrijnë në sytë
si xham.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024