Rainer Maria Rilke - Thënie


Është gjithmonë e
papëlqyeshme për
një mësues, të
diktojë tek
nxënësit diçka që
nuk ua ka mësuar ai.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021