Shkumbin Ismaili - Ndjeva Mall


Kudo jam
Ngado ku shkoj
Në zemër të mbaj
Jo, nuk dua më të vuaj
S'dua më të qaj

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021