Ritfolk - Enderroj


Ëndrrat ndjekin njëra-tjetrën
Ëndrrat jo nuk kanë kufij
Ju o yje më dëgjoni
Tek ju prehet shpirti im

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023