Capital T - Flawless


Afër pe njeki në real life
Çdo lëvizje që e bon
Sa shumë kisha dasht me dit
A është me tjetërkon

Foto katrore

Format Story