Melinda Ademi - 24 Bars


S't'bjen pandemia
Gjith je kon me maska
A ta ka hongër
guhën maca?

Foto katrore

Format Story