Gold Ag - Shkronjat E Arta


E mos thuni UÇK-ja
ka ba krime napër shkije
Se na kem luftu n'Kosovë
E jo midis Serbije

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2022