Kida - Pe Du


Te unë je i pari, pari, pari
Te unë je i pari, pari, pari
Unë ata pe du, unë ata pe du
Unë ata pe du, unë ata pe du

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023