Gold AG - Sokoli


Del pranvera
e lulzon liria
Lulet kan çel
nga plaget e mia

Foto katrore

Format Story