Capital T - Asnjoni


Përshëndetnani me smile
Sa do që ju jeni nice
Repera fallc
Që s'un na nalin

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023