Zef Mulaj - 17 Shkurti


Pavarësi don të thot LIRI
Pavarësi don të thot JETË,
Pavarësia është MREKULLI
Robëri më kurrë nuk do të këtë.

Foto katrore

Format Story



Proverb.PRO v5.0 © 2022