Alban Skënderaj - Engjëll


Fjalët e tua
Horizont diturie
Zemra si një
oqean çiltërsie
Vetëm dashuri
kudo ti rrezaton

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2022