Capital T & Capital Bra - Yalla


Paret po vin prej qielli
Kjo nuk o normale
Jeta shumë e shpejtë
për me jetu kadale

Foto katrore

Format Story



Proverb.PRO v5.0 © 2021