Eneda Tarifa - Ma Zgjat Doren


Edhe bashkë
edhe të ndarë
Duart për ty
i kam vënë
në zjarr

Foto katrore

Format Story