Capital T - Syte E Tu


Sytë e tu, sytë e tu
Kanë me m'myt mu

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021