Soni Malaj - Me Të Jeton


Nuk gjej forcën
të ta fal...
S'mund të falin
ata që janë vrarë

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021