Elita 5 - Me Fal


Nëse fjalët s'kanë kuptim
Më e mirë është heshtja
Nëse loti është i rremë
Njësoj është dhe buzëqeshja

Foto katrore

Format Story