Melinda - Ami


Tjetër klas, tjetër s'ka
I'm a boss, dojn me m'nal
Sun em kap, dojn me plas

Foto katrore

Format Story