Gold Ag - Shqiptar


Zonja Atifete kap qu
leje politikën
Ti ki haber për to qaq
sa kali për muzikën

Foto katrore

Format Story