Tv Klan - Eja Me Mua!


Dhe dëshirat tona
nëpër degë pemësh
t’i zbulojmë
Në çdo dritë që ndizet
ne edhe më shumë
do të besojmë

Foto katrore

Format Story