Rina - Fly


Se gjiro-gjiro jem tu bo
Rabi shumë i mirë
S'po menoj mo as për fam

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023