Yanna - Don Don


Dridhe, dridhe, ti sille
Veq qit send e din ti dridhe

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023