Tuna - Fenix


Prej Prishtinës n'London
Prej Shkupit e n'Tiron
S'ka lidhje largsia
Nëse don e afron

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021