Blake - Malli


Për çdo fjalë
Për çdo natë
Për çdo çast
Se ka me t'marr
ty malli

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023