Niil-B - Silence


Për neve gjith o sikur vit i ri
Ksaj here ke mu ngi
me dhuratat që po ti bi

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024