Shaolin Gang - Namek


Ti pe then kon pe rren
Ti ki hek kon pe rren
Ti ni dit nrrug ski nejt
Ti ki fans kon pe rren
Ti pe rexh karin tem
Je bo dhip po knon sherbet

Foto katrore

Format Story