Elinel - Per Familje


Per familje vi tgjuj
Per familje familjen ta shuj

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023