Gent Fatali - Rakia


mushe mushe goten
mushe mushe goten
ti je veq e jemja
un jam veq i joti

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024