Naim Frashëri - Kam Shumë Shpresë


Pa vjen një ditë
Që të na sjellë
Të madhe dritë
P'ajo të pjellë:
Qytetërinë,
Fatbardhësinë.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021