Aleksandër Gjoka - Pranvera Me Nje Lule S'vjen


Sot më thotë koha
dhe vetë rinia,
më e bukur jeta bëhet
me shumë shokë.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024