Tuna - Duam


DUAM kur të jem kilometra larg; DUAM
kur asgjë nuk do t’më interesojë: MË
DUAJ NJËSOJ;
DUAM kur do të nervozohem kot;
MË DUAJ po kaq fort...

Foto katrore

Format Story