Gjergj Fishta - Çohi Te Dekun


U shoftë me arë, me farë me mal e vrri
Kushdo shqyptar, qi s'brohoritë me za,
Kushdo shqyptar, qi s'brohoritë me uzdajë:

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024