Buta - Testom


Mendon që je G
Po për G veç ke ni
G ti je i ri
Ksi ferka me hi

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024