Melisa - U Kry


Ke menu që prapë
të njejtat gabime
prapë ti me i bo

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024