Charles Bukowski - Dhe Unë Të Mendoj Po S'të Kërkoj…


Dhe kujtohu se të kërkosh
e të mendosh, janë dy gjëra të
ndryshme.
Dhe unë të mendoj,
po s’të kërkoj.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024