Nikolin Sh. Lëmezhi - Thënie


Fjalët e humbin
vlerën, kur
shpirti
ndriçohet.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024