Fero & Stresi - Mahall


Gang o zona
I du te tona
Me bo pare
Me i çu te nona

Foto katrore

Format Story



Proverb.PRO v5.0 © 2022