Tayna - OFG


We're not the same
Dojn krejt me
m'dissirat për fame
Hala t'prekim n'buk
Hala guhën ta prejm

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2022