Gold AG - Lotët E Djalit


Koha po kalon
Bashkë me to
po kalojnë vitet
Ti nuk je ka sheh, bab
Djali jot po rritet

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024