Visar Zhiti - Mbi Një Fotografi Shkruaj Një Lutje Zotit


Te buzët
Ngjalën fjalët e mia
Dhe thonë të vërtetën.
Ja lutja-liqen i vogël
dallgëzon

Foto katrore

Format Story



Proverb.PRO v5.0 © 2023