Imer Raçi - Thënie


Nuk gjen dhe
një familje
tënde
tjetër.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021