Faik Konica - Vajtim Për Robëri Të Shqiptarëvet


As bukë, as brekë s'ju lanë,
Ju punoni, ata hanë!
Nuk ju lan' as pakë nderë
Q'e kini pasur përherë.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023