Melisa - Leje


Tjetrën me lon
Tjetrën me lon
Se kshu nuk bon
Nuk bon, nuk bon

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021