Kastro - Albana


HALA MIR PO FUNSKIONON RRJETI
ILEGAL QA KOM TE GYPEKI
I MARR PARET EDHE I HEKI
QESI JETE MKA FRU SHTETI

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021