Shkumbin Ismaili - Shko


Shko në rrugën tënde
Më lë në fatin tim
Mund ta blesh ti
gjithë botën
Asnjëherë dashurinë

Foto katrore

Format Story