Tracy Chapman - Thënie


Kam parë e takuar
engjëj të
kamufluar si njerëz
të zakonshëm të
cilët bëjnë një
jetë të zakonshme.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023