Solo - N'garazh


Shkollën e Huma,
Ngela n'Klas,
Zgjidhja E Vetme,
Me Shku Jasht,
Veç...Pare Për Mi Kap

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023