John Gottman - Thënie

Foto katrore


Martesat e lumtura
bazohen në një
miqësi të
thellë.

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021